Poznaj nas

Potem obie drużyny ponownie zakazują dwóch bohaterów. Drugi etap zakazów, co do zasady, zależy od tego, co wydarzyło się na pierwszym etapie https://esportswettenz.com/kreditkarten/, biorąc pod uwagę możliwy scenariusz wydarzeń podczas gry. Na tym etapie zespoły mają wybór: mogą nałożyć zakaz na samych silnych bohaterów lub tych bohaterów, którzy będą dobrze grać przy wsparciu postaci już wybranych przez przeciwnika. W ten sposób zespół może znacząco naruszyć plany wroga.

Jest inny etap wyboru, który jest przeprowadzany według tego samego schematu, co pierwszy. Potem następuje ostatni etap zakazów, kiedy możesz „zakazać” tylko jednego bohatera. Na tym etapie z reguły zespoły starają się zapobiegać niespodziankom przy wyborze postaci, zanim ostatni bohater zostanie ustalony. Ponieważ na tym etapie zdarza się wiele ważnych wydarzeń, znajomość synergii zespołowej może być pomocna w obstawianiu zakładów.