POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych na stronach internetowych należących do firmy Pracownia Otwarta Paulina Ilijew, będących pod domeną hipnozapoznan.pl (zwane dalej „Stroną internetową”) celem kontaktu z firmą Pracownia Otwarta Paulina Ilijew z adresem siedziby: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego, nr 49, lok. 13/2, 60-842 Poznań, NIP: 2530197974, REGON: 366745392, a także (jeśli strona wyraźnie na to wskazuje) celem przedstawienia oferty dotyczącej współpracy marketingowej.

 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Paulina Ilijew, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Otwarta Paulina Ilijew z adresem siedziby: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego, nr 49, lok. 13/2, 60-842 Poznań, NIP: 2530197974, REGON: 366745392 (zwana dalej „Administratorem”).

 3. Z Administratorem możesz skontaktować się z pisząc na adres: paulina@pracowniaotwarta.com.pl lub dzwoniąc pod numer: +48663826556.

 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest chęć uzyskania oferty od Administratora lub odpowiedzi w kwestiach związanych z działalnością Administratora. Podanie wskazanych w formularzu zgłoszeniowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne, jeżeli wyrażasz zainteresowanie otrzymaniem oferty.

 5. W związku z chęcią otrzymania przez Ciebie oferty lub odpowiedzi na zadane pytanie, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe:
  a) imię i nazwisko
  b) adres e-mail
  c) numer telefonu

 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem,
  b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 7. Masz pełne prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy Twoje dane są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,
  b)prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia gdy są niekompletne,
  c)usunięcia swoich danych osobowych,
  d)przenoszenia danych,
  e)ograniczenia przetwarzania,
  f)wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
  g) w przypadku gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie Twojej zgody, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu skontaktuj się z Administratorem.
  h) wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sposób w jaki przetwarzane są Twoje dane osobowe narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 8. W przypadku chęci uzyskania od Administratora oferty na działania marketingowe, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do stworzenia oferty, w trakcie trwania procesu akceptacji oferty oraz, jeżeli dojdzie do podpisania umowy o współpracy, w czasie trwania umowy o współpracy, aż do czasu wygaśnięcia umowy.

 9. Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 10. Niektóre obszary serwisów należących do Administratora mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu. Pliki cookies wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych. Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów.